Sandwichelement är ett prefabricerat byggelement bestående av två metallskivor sammanfogade med en isolerande kärna.

Sandwichelement finns anpassade för fasader, innerväggar och innertak. Element med hög hållfasthet kan bekläs med ytterligare material. En stor fördel med elementen är att de är kompletta, lätta och därmed enkla att hantera, snabba att montera samt att de kan monteras under alla väderförhållanden. 

De sandwichelement som presenteras i materialmontrarna på PLÅT13 är högklassiga sandwichelement med ytskikt av stålplåt (även rostfritt) och en kärna av stenull (brandklassad A2-S1/do). Elementen finns att få som släta, linjerade eller präglade, med dekorationsbeslag och print. Det går också bra att montera ytterligare lager med exempelvis dekorativa metaller.